Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 37.77лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 113.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 19.43лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 116.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 13.32лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 119.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 10.27лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 123.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 8.43лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 126.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.21лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 129.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 5.68лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 136.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 4.77лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 143.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 4.71лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 169.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.40лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 176.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 3.94лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 189.20лв. Такса ангажимент: 0лв.