Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 40.86лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 122.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 21.02лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 126.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 14.41лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 129.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 11.11лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 133.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 9.12лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 136.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.80лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 140.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6.15лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 147.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5.16лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 154.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.09лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 183.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.76лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 190.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.26лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 204.68лв. Такса ангажимент: 0лв.