Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 686.32лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2058.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

686.32лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2058.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

686.32лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2058.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 353.16лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2118.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

353.16лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2118.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

353.16лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2118.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 242.10лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2178.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

242.10лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2178.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

242.10лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2178.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 219.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2198.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 186.57лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2238.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

186.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2238.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

186.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2238.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 153.26лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2298.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

153.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2298.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

153.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2298.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 131.05лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2358.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.05лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2358.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.05лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2358.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 103.28лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2478.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

103.28лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2478.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

103.28лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2478.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 86.62лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2598.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.62лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2598.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.62лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2598.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 85.51лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3078.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.52лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2718.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.52лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2718.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 79.96лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3198.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.97лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2798.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.97лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2798.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 71.63лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3438.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.64лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2958.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.64лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2958.72лв. Такса ангажимент: 0лв.