Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1077.72лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3233.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

1077.72лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3233.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

1077.72лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3233.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 554.56лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3327.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

554.56лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3327.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

554.56лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3327.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 380.17лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3421.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

380.17лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3421.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

380.17лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3421.53лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 345.29лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 3452.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 292.97лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3515.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

292.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3515.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

292.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3515.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 240.66лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3609.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

240.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3609.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

240.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3609.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 205.78лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3704.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.78лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3704.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.78лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3704.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 162.18лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3892.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3892.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3892.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 136.02лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4080.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

136.02лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4080.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

136.02лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4080.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 134.28лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 4834.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

118.58лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4269.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

118.58лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4268.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 125.56лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 5022.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.86лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4394.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.86лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4394.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 112.48лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 5399.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

96.79лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4645.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

96.79лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4645.92лв. Такса ангажимент: 0лв.