Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 130.12лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 390.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.12лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 390.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.12лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 390.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 66.96лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 401.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.96лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 401.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.96лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 401.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 45.90лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 413.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.90лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 413.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.90лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 413.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 41.69лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 416.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 35.37лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 424.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 424.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 424.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 29.06лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 435.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.06лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 435.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.06лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 435.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 24.85лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 447.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.85лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 447.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 19.58лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 469.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.58лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 469.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 16.42лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 492.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.42лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 492.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 16.21лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 583.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.32лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 515.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 15.16лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 606.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.27лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 530.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 13.58лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 651.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.69лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 560.92лв. Такса ангажимент: 0лв.