Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 133.56лв

ГПР: 17.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 400.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

133.56лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 400.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

133.56лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 400.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 68.72лв

ГПР: 20.89% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 412.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.72лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 412.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.72лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 412.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 47.11лв

ГПР: 22.21% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 424.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.11лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 424.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.11лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 423.99лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 42.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 427.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 36.31лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 435.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 435.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 435.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 29.82лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 447.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.82лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 447.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.82лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 447.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 25.50лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 459.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.50лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 459.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 20.10лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 482.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.10лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 482.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 16.86лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 505.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.86лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 505.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 16.64лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 599.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.70лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 529.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 15.56лв

ГПР: 34.40% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 622.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.61лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 544.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 13.94лв

ГПР: 33.69% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 669.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.99лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 575.72лв. Такса ангажимент: 0лв.