Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 401лв

ГПР: 17.32% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

401лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

401лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 207лв

ГПР: 20.72% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1239.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1239.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1239.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 142лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1274.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1274.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1274.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 109лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1309.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

109лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1309.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

109лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1309.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 90лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1344.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1344.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1344.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 77лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1379.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1379.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1379.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 60лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1449.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1449.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1449.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 51лв

ГПР: 23.16% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1519.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1519.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1519.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 50лв

ГПР: 34.60% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1800.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1589.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1589.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 47лв

ГПР: 34.26% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1870.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

41лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1636.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

41лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1636.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 42лв

ГПР: 33.58% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2010.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1730.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1729.92лв. Такса ангажимент: 0лв.