Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 480лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

480лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 247лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1482.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

247лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1482.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 169лв

ГПР: 22.12% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1524.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

169лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1524.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 131лв

ГПР: 22.75% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1566.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1566.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 107лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1608.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1608.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 92лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1650.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

92лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1650.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 72лв

ГПР: 23.31% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1734.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1734.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 61лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1818.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

61лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1818.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 60лв

ГПР: 34.65% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2154.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

53лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1902.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 56лв

ГПР: 34.31% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2238.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1958.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 50лв

ГПР: 33.62% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2406.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2070.72лв. Такса ангажимент: 0лв.