Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 525лв

ГПР: 17.32% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1574.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

525лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1574.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

525лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1574.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 270лв

ГПР: 20.72% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1620.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

270лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1620.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

270лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1620.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 185лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1666.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1666.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1666.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 143лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1712.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

143лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1712.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

143лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1712.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 117лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1758.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1758.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1758.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 100лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1804.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

100лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1804.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

100лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1804.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 79лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1895.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1895.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1896.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 66лв

ГПР: 23.16% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1987.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

66лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1987.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

66лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1987.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 65лв

ГПР: 34.60% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2354.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2079.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2079.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 61лв

ГПР: 34.26% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2446.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2140.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2140.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 55лв

ГПР: 33.58% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2629.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

47лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2262.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

47лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2262.72лв. Такса ангажимент: 0лв.