Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 628лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1883.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

628лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1883.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 323лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1938.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

323лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1938.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 222лв

ГПР: 22.12% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1993.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

222лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1993.59лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 171лв

ГПР: 22.75% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2048.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

171лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2048.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 140лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2103.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

140лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2103.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 120лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2158.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

120лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2158.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 94лв

ГПР: 23.31% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2267.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2268.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 79лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2377.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2377.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 78лв

ГПР: 34.65% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2816.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2487.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 73лв

ГПР: 34.31% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2926.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

64лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2560.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 66лв

ГПР: 33.62% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3145.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

56лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2706.72лв. Такса ангажимент: 0лв.