Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 927лв

ГПР: 17.32% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

927лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

927лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 477лв

ГПР: 20.72% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

477лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

477лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 327лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 252лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

252лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

252лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 207лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 177лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

177лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

177лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 139лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 117лв

ГПР: 23.16% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

117лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 115лв

ГПР: 34.60% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 4156.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3670.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3670.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 108лв

ГПР: 34.26% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 4318.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3778.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3778.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 97лв

ГПР: 33.58% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 4642.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3994.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3994.56лв. Такса ангажимент: 0лв.