Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 319лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 956.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

319лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 956.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

319лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 956.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 164лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 984.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

164лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 984.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

164лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 984.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 113лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1012.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1012.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1012.59лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 87лв

ГПР: 22.57% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1040.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

87лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1040.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

87лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1040.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 71лв

ГПР: 22.93% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1068.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1068.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1068.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 61лв

ГПР: 23.10% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1096.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

61лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1096.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

61лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1096.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 48лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1151.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1151.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1152.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 40лв

ГПР: 23.10% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1207.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1207.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1207.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 40лв

ГПР: 34.52% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1430.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1263.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1263.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 37лв

ГПР: 34.19% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1486.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1300.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 33лв

ГПР: 33.52% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1597.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1374.92лв. Такса ангажимент: 0лв.